Sunteti pe: Homepage > Oferta educationala
21/11/2019
Oferta educationala

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

        

 


Oferta Educationala prezentare powerpoint
 

 

Liceul ”Phoenix” pregătește elevi prin cele trei forme de învățământ pentru care este acreditat în Sistemul Național de Învățământ:

 

1.     ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI:

 

-specializarea FILOLOGIE - clasa a IX-a (30 locuri)

 

-specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - clasa a IX-a (30 locuri)

 

- [Ocuparea locurilor se face prin concurs de dosare]

 

2.     ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL

 

-specializarea FILOLOGIE - clasele IX - XI

 

3.     ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

-specializarea FILOLOGIE - clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a

 

-specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a.

 

Durata studiilor este cea stabilită prin lege: 4 ani la învățământul de zi și 5 ani la învățământul cu frecvență redusă și seral.

 

  • DOTĂRI

 

 Liceul ”Phoenix” oferă elevilor înscriși la toate formele de învățământ resurse materiale bogate si echipamente IT  de înaltă eficiență (calculatoare, laptop-uri, echipamente video și audio, acces permanent la rețeaua de Internet) întocmai pentru a asigura performanța.

 

 Instituția noastră dispune de:

 

-14 săli de clasă moderne

 

-Laborator Fizică

 

-Laborator Chimie

 

-Laborator Informatică

 

-Cabinet medical

 

-Cabinet psihopedagogic

 

- Cabinet Istorie-Geografie

 

-Cabinet Limbi Străine

 

-Cabinet Stiinte

 

-Sală de sport

 

-Bibliotecă

 

  • CORPUL PROFESORAL

 

Pentru a asigura un proces educațional de calitate și pentru a asigura performanța elevilor noștri atât in timpul orelor de curs cât și în cadrul concursurilor și olimpiadelor școlare Liceul ”Phoenix” a selecționat atent cadre didactice de înaltă ținută profesională: profesori doctor, profesori gradul I si II.

 

  • PROGRAMUL LICEULUI:

 

 Invatamant de zi

Un singur schimb, de luni până vineri, între orele 12:00-19:00.

  Invatamant seral

Un singur schimb, de luni până vineri, între orele 17:00-20:00.

 

  Invatamant frecventa redusa

 

Trei schimburi,sambata si duminica, între orele 08:00-20:00.


 

 

  • Facilități acordate elevilor:

 

Liceul ”Phoenix” oferă și asigură:

 

-burse sociale elevilor ce provin din familii ce nu au posibilități materiale favorabile

 

Elevii ce obţin rezultate deosebite la învăţătură vor fi recompensați prin burse de merit și burse de studiu.

 

Acordăm scutire de taxă şcolară  pentru situaţia în care sunt 2-3 elevi ce provin din aceeaşi familie.

 

-culegeri și materiale informative

 

-manuale școlare gratuite

 

-de asemenea, Liceul nostru dispune de consilier psihopedagogic ce stă întotdeauna la dispoziția elevului pentru a asigura dobândirea încrederii în şcoală prin crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică şi a unei relaţii profesor-elev bazată pe comunicare şi încredere, intervenind întotdeauna în problemele elevilor pentru a asigura un mediu optim de învățare.

 

-excursii anuale in țară/internaționale

 

-cursuri în cabinete, laboratoare de specialitate

 

-cluburi și cercuri școlare: cercul de muzică, cercul de pictura.

 

-localizare centrală

 

  • DATE DE CONTACT

 

Adresa: Str. Vergiliu, nr. 42, sector 1
            Str. Fabricii, nr. 22, sector 6

 

Telefon/Fax: 021.434.13.64

 E-mail: liceulphoenix@yahoo.com

 

Punct de reper:  Stirbei Voda-Muzeul Militar Bucuresti
                         Hipermarket Cora Militari - Lujerului

 

Acasa | Istoric | Activitati | Stiri | Catalog Virtual | Galerii Foto | Contact
Site realizat de KEYDESIGN

Copyright 2011 © Liceul Phoenix, Bucuresti.
Toate drepturile rezervate.